News Releases


2014-2017 CNA Inked

November 18, 2014 proved to be a momentous day for the employees of the NHA following the signing of the 2014 – 2017 Collective Negotiations Agreement (CNA) between the Management and Consolidated Union of Employees (CUE) panels at the NHA Main Office Lobby.

As the 7th overall and 2nd under the administration of General Manager Atty. Chito M. Cruz, the CNA tackled the rights of employees to benefits due them such as monetary, health, and workplace environment, among others.

"Ang 2014 – 2017 CNA ay sumisimbolo ng matibay na pangako ng NHA at CUE upang mas mapabuti ang serbisyo ng ahensya sa mga empleyado… Ito rin ay magsisilbing daan upang mas mapalakas ang ating tahanan mula sa ating hanay," said GM Cruz. On CUE's side, President Rosalinda R. Nartates emphasized, "Nawa'y makamit ng mga kawani ng ahensya ang lahat ng kanilang mga karapatan bilang empleyado na kanila namang sinusuklian nang tapat at mahusay na serbisyo-publiko."

Present during the signing for the Management panel were Atty. Ma. Magdalena D. Siacon, Assistant Department Manager, OCS; Ms. Elvira A. Sabado, Manager, HRMD; Ms. Elsie B. Trinidad, Manager, RDSD, and Ms. Wilma D. Hernandez, Manager, FMD.

On the other hand, Ms. Ma. Teresa P. Oblipias, Deputy Area Management Officer, NCRAMO-South East Sector; Ms. Denise B. Tan, OIC, Operations Audit Division -IASO; Ms. Felicidad B. Sano, ComRel Officer, NCRAMO; and Ms. Paulina Evelia D. Joson, ComRel Chief B, SLBAMO-Program Office represented the CUE panel.